НАЧАЛО  |  ДЕЙНОСТИ |  ЗА НАС  |  ЦЕНИ  |  ДЕЗИНФЕКЦИЯ |  ГАЛЕРИЯ  |  КОНТАКТИ

САНИРАНЕ - ЦЕНИ  
Цената на топлоизолацията се образува като от общата квадратура се извади квадратурата на прозорците.
Материал на изолацията Дебелина в мм Цена за кв.м
Стиропор (EPS - 15-18kg/m3)
40
40лв
Стиропор (EPS - 15-18kg/m3)
50
42лв
Фибран(XPS - 25kg/m3)
30
44лв
Фибран(XPS - 25kg/m3)
40
46лв
Цените са ориентировъчни. Точната цена се определя след оглед на място.

В зависимост от квадратурата на обекта отстъпките са за:
 • над 50кв.м - 3%
 • над 100кв.м - 5%
 • за пенсионери и хора работещи в сферата на образованието и културата допълнителна отстъпка от 5%
Минималният обем на работата за топлоизолациите е 10 квадрата. При обект под 10кв.м. се таксува като 10кв.м.

* Цените важат за Бургас и региона. За контакти: 09889 61 777

В отговор на постоянно растящите цени на отоплението

В отговор на постоянно растящите цени на отоплението, било то чрез електроенергия, централно парно или други алтернативни източници, всяко домакинство се стреми да ограничи по различни начини разходите и месечното си потребление. Но как е възможно с по-малък разход на енергия да запазим уюта в домовете си през студените зимни месеци? Отговорът е много лесен, просто трябва да подобрим цялостната кондиция на жилищната сграда, която обитаваме. Вариантите за постигането на тази цел са многобройни, но най-разпространеният и задължителен ход е поставянето на топлоизолация. Към момента масово разпространената практика е индивидуалното саниране „на парче”. Да, подобен подход определено дава резултат, който обаче е далеч по-неефективен от цялостното опаковане на сградата. В повечето случаи при този начин на работа  се изключва изолирането на общите части, което неизменно води до наличието на термомостове, а те от своя страна значително намаляват коефициента на полезно действие на поставената топлоизолация.
Основната причина за топлоизолирането поединично за сметка на по-практичния вариант, при който се прави цялостно саниране на жилищната сграда, е дългата и сложна процедура при осигуряването на съгласие и финансова възможност от всички живущи в сградата, породено от различния социален статус на обитателите. Тук е време да кажем няколко думи за програмата REECL.
Програмата REECL е механизъм за кредитиране на проекти за цялостно саниране на жилищни сгради в режим на етажна собственост. В разработката и участват Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност на Република България. Целта на REECL е подпомагането на нов устойчив модел за обновяването на жилищния фонд, като за целта се предвижда субсидия от 30% от общата стойност на направените подобрения. Мерките за енергийна ефективност, които подлежат на субсидиране освен поставянето на топлоизолация включват подмяната на дограма и прозорци, поставянето на термопомпени системи и газови котли, както и такива на биомаса и слънчеви колектори.
Освен чисто финансовият аспект, в параметрите на програмата е заложена напълно безплатна експертна оценка на цялостното състояние на субсидираната сграда и консултантска дейност, която включва:

 • Консултантска помощ и информация за енергийната ефективност на тяхната сграда, за ползите от мерки за енергийна ефективност и спецификация на мерките за постигане на оптимални резултати при санирането на сградата;
 • Съдействие за провеждане и участие в допълнителни срещи със собственици от сградата за постигане на необходимия по-голям брой участници в проекта и получаване на субсидията в размер на 30% от взетите кредити;
 • Конструктивна експертиза с предписание на евентуалните необходими действия по саниране на сградата;
 • Изработване на технически проект за саниране на сградата с количествена сметка на строително-монтажните работи, които следва да се извършат по проекта;
 • Консултантска помощ относно текущите пазарни цени на необходимите строителни материали и услуги за извършване на санирането на сградата;
 • Консултантска помощ за избор на подходящ изпълнител на строително-монтажните работи и доставчик на енергоефективното оборудване;
 • Консултантска помощ при избора на финансираща банка, участваща в проекта REECL;
 • Консултантска помощ при съставянето на документите за кандидатстване за заем по проекта REECL и представянето им пред избраната банка – заемодател.                                         

В интернет страницата на www.reecl.org са посочени имената на банките-партньори на проекта както и обширна информация за самата програма, а в тази на Съюза на асоциациите на собственици www.cac-bg.org са поместени материали за вече одобрените сгради в различни градове на страната. Имената на институциите, които стоят зад създаването на „Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома” и работещите с тях организации в различните фази при реализацията и, са гарант за професионално изпълнение и пълна прозрачност.


© Copyright 2004-2024, Lavina Club., Burgas, Bulgaria. All Rights Reserved.
webdesign:Simple PHP Scripts